NOSTALGIA
2007
Inflatable globe, frame
70 x 100 cm